» Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidbeperkende maatregelen;

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?:

Dit zijn handelingen die de verpleging kan verrichten om de vrijheid van een persoon te verminderen

Voorbeelden hiervan zijn;

                     een verpleegdeken
                     sepereren
                     Iemand afzonderen
                     Maar ook het bedhek is een vorm van vrijheidsbeperking

Wanneer mag dit worden toegepast?:

Alleen als de persoon een gevaar betekend voor zichzelf of/ en voor anderen en als iemand een geestesstoornis heeft.

Toestemming nodig van familie of naasten?

Ja in bepaalde gevallen wel, dit staat vastgelegd in de wet BOPZ. Als er een vrijheidsbeperkende maatregel onterecht word toegepast, dan kan de zorgvrager of familie een klacht indienen bij de clientenraad t.a.v de wet BOPZ.

 

Wat heeft dit te maken met Ethiek?

De vraag is altijd in de zorg of iets goed is om te doen. Is het goed om iemand die agressief is dagenlang achtereen te laten afzonderen?

Is daar geen andere benadering voor mogelijk? In ieder geval is het belangrijk om altijd na te gaan bij jezelf en bij anderen, of wat je doet met mensen, volgens de beroepscode, maar ook volgens je eigen normen en waarden goed zijn. Of in ieder geval, wijs en zinvol om te doen.

 

En met ethische dilemma's?

Iets zoals een vrijheidsbeperkende maatregel kan gauw ethische vragen en dilemma's oproepen, omdat je toch met handelingen te maken krijgt die niet altijd goed worden gevonden door de zorgvrager zelf. Dit is daarom ook een heel moeilijk dilemma, omdat je aan de ene kant weet dat je de belangen van de zorgvrager niet voorop stelt als je iemand vastbindt. Maar aan de andere kant wil je de zorgvrager of de anderen bij hem in de buurt wel beschermen, dus dit is een duidelijk dilemma.

In de wet BOPZ staat duidelijk wat wel en wat niet verantwoord is hierin. Aangezien de BOPZ voor psychiatrische ziekenhuizen is, geldt deze wet alleen eigenlijks maar voor de pg units van de verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Daarom zal er in een instelling ook vaak door de instelling zelf regels worden gegeven voor vrijheidsbeperkende maatregelen

Wat is onze taak als verpleegkundige hierin?

Onze taak als vepleegkundige is er bewust van te blijven dat mensen waarbij vrijheidsbeperende maatregelen worden toegepast. Toch op een juiste manier worden behandeld.

 
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Laatst bewerkt op:

  • 3 juli 2007, 20:01

Reactie geven?

  • Mail naar: Marcel_boss@hotmail.com

Copyright 2002-2019